«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...» Χρόνης Μίσσιος

6/3/09

Η χάραξη του Ε65 μέσα στον κάμπο του Σπερχειού
θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης
υψηλής παραγωγικότητας .

Στα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία προστίθεται και το έλλειμμα πολιτικής για τη γη. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι και η με τόση ευκολία παράδοση σε άλλες χρήσεις χιλιάδες στρέμματα καλής γεωργικής γης στον κάμπο του Σπερχειού.

Τα στρέμματα αυτά βρίσκονται εντός αρδευτικών εκτάσεων με έργα υποδομής που έγιναν με μεγάλο κόστος, έργα αποστραγγιστικά, αγροτικής οδοποιίας, αρδευτικά, αναδασμού κλπ. Ουσιαστικά είναι πολλές φορές αγορασμένα από όλους τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει κατ' αρχήν την αναγκαιότητα της προστασίας της γεωργικής γης και έχει θεσπίσει σχετική συνταγματική διάταξη, για την οποία υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την απόφαση 3698/2000 (Τμήμα Ε´) του ΣτΕ,

«... φυσικό περιβάλλον εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24, παρ. 1, του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείρισις είναι ουσιώδης όρος της βιωσίμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατον βάσιν του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. Υπό την έννοια δε αυτήν η Agenda 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισίν της και συνιστά την ανάκτησίν της. Ταύτα ισχύουν κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί κατ' εξοχήν της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η κατ' αρχήν διατήρηση και προστασία είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη…»

Φαίνεται λοιπόν πόσο επιβεβλημένη είναι η μελέτη εναλλακτικής χάραξης του Ε65. Εμείς προτείνουμε την διέλευση του αυτοκινητόδρομου βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες. Είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί αυτή η λύση;;