«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...» Χρόνης Μίσσιος

3/1/10

Ποια είναι τα κριτήρια για την Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Σαν γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας χαρακτηρίζονται:

1. εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά, σταργγιστικά, βελτιωτικά) από οποιονδήποτε φορέα (Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιώτες κλπ) και ανεξάρτητα από την μορφή της εκμετάλλευσης (εντατική ή εκτατική, καλλιεργούμενη γη ή μη)

2. Εκτάσεις στις οποίες έχουν προγραμματισθεί αντίστοιχα με το προηγούενο εργα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν μελετηθεί και παρουσιάζουν υψηλή γεωργική δυναμικότητα

3. Εκτάσεις που αρδεύονται σε μεγάλο ποσοστό από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, χωρίς να έχουν γίνει ή να προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα ή εκτάσεις που είναι δυνατόν να αρδευτούν μελλοντικά, μετά από αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού

4. Εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει η προγραμματίζονται να γίνουν αναδασμοί

5. Εκτάσεις με ευνοικό μικροκλίμα, ανεξάρτητα από εδαφολογικά στοιχεδία ή αρδευσιμότητα και που εμφανίζουν ενδιαφέρον για την παραγωγή προιόντων εκτός εποχής.

6. Εκτάσεις με καλλιέργειες που δημιουργούν φυσικές ενότητες με τοπικά χαρακτηριστικά και πολλαπλή χρησιμότητα π.χ ελαιώνας Άμφισσας, δενδροκομικές καλλιέργειες Πηλίου, λεμονόδασος Πόρου κλπ

7. Εκτάσεις που αναπτύσσονται παραδοσιακές ή ειδικές καλλιεργειες π.χ κρόκος Κοζάνης, μαστιχόδενρα Χίου, ζώνες αμπέλου V.Q.P.R.D, καλλιέργειες που διέπονται από το Ν. 4035/60 "περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων"

8. Εκτάσεις ειδικής σύστασης με μορφολογίας εδάφους (π.χ τυρφώδη εδάφη Τενάγη Φιλίππων) και εφόσον βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτερω κατηγορίες

Έτσι καταστρέφεται παραγωγική γη με τα μεγάλα έργα, όταν δεν μελετιούνται σωστά. Εδώ από τα έργα της νέας χάραξης της γραμμής του ΟΣΕ στον κάμπο του Σπερχειού

2 σχόλια:

G. Tsolakis είπε...

Καλησπερα σας, τα παραπανω κριτηρια βασιζονται σε καποια διάταξη ή ειναι στην ευχαιρια της επιτροπης ΝΕΧΩΠ να αποφασιζει και τα κριτηρια?

Ανώνυμος είπε...

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 56 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 23α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 3399/05, ΦΕΚ-255 Α [Τέλος Τροποποίησης]
Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο. Α.Π.) του Ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.

(Με τις περ. β και γ της παρ. 23 του άρθρου 20 του Ν. 3399/05, ΦΕΚ-255 Α' ορίζεται ότι : «β) Πράξεις χαρακτηρισμού της ανωτέρω γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων, ως γης υψηλής παραγωγικότητας, που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποκλείεται ο χαρακτηρισμός ως γης υψηλής παραγωγικότητας εκείνης της γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα επαρχιακών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων»).