«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...» Χρόνης Μίσσιος

3/1/10

Ποια είναι τα κριτήρια για την Γη Υψηλής Παραγωγικότητας

Σαν γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας χαρακτηρίζονται:

1. εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά, σταργγιστικά, βελτιωτικά) από οποιονδήποτε φορέα (Δημόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιώτες κλπ) και ανεξάρτητα από την μορφή της εκμετάλλευσης (εντατική ή εκτατική, καλλιεργούμενη γη ή μη)

2. Εκτάσεις στις οποίες έχουν προγραμματισθεί αντίστοιχα με το προηγούενο εργα. Οι εκτάσεις αυτές έχουν μελετηθεί και παρουσιάζουν υψηλή γεωργική δυναμικότητα

3. Εκτάσεις που αρδεύονται σε μεγάλο ποσοστό από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, χωρίς να έχουν γίνει ή να προγραμματίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα ή εκτάσεις που είναι δυνατόν να αρδευτούν μελλοντικά, μετά από αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού

4. Εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει η προγραμματίζονται να γίνουν αναδασμοί

5. Εκτάσεις με ευνοικό μικροκλίμα, ανεξάρτητα από εδαφολογικά στοιχεδία ή αρδευσιμότητα και που εμφανίζουν ενδιαφέρον για την παραγωγή προιόντων εκτός εποχής.

6. Εκτάσεις με καλλιέργειες που δημιουργούν φυσικές ενότητες με τοπικά χαρακτηριστικά και πολλαπλή χρησιμότητα π.χ ελαιώνας Άμφισσας, δενδροκομικές καλλιέργειες Πηλίου, λεμονόδασος Πόρου κλπ

7. Εκτάσεις που αναπτύσσονται παραδοσιακές ή ειδικές καλλιεργειες π.χ κρόκος Κοζάνης, μαστιχόδενρα Χίου, ζώνες αμπέλου V.Q.P.R.D, καλλιέργειες που διέπονται από το Ν. 4035/60 "περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκηπευτικών καλλιεργειών και άλλων τινών διατάξεων"

8. Εκτάσεις ειδικής σύστασης με μορφολογίας εδάφους (π.χ τυρφώδη εδάφη Τενάγη Φιλίππων) και εφόσον βέβαια δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτερω κατηγορίες

Έτσι καταστρέφεται παραγωγική γη με τα μεγάλα έργα, όταν δεν μελετιούνται σωστά. Εδώ από τα έργα της νέας χάραξης της γραμμής του ΟΣΕ στον κάμπο του Σπερχειού

2/1/10

Μερικές φωτογραφίες του κάμπου του Σπερχειού

Οι φωτογραφίες μας βοηθάνε να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχει σπαταληθεί αρκετή έκταση της κοιλάδας του Σπερχειού μέχρι τώρα. Όμως τα καινούργια έργα θα είναι το τελικό χτύπημα. Ας μας πει κάποιος γιατί δεν έγινε η βόρεια παράκαμψη της Λαμίας με τον Ε65.
Σε κάθε περίπτωση λέμε ότι δεν έχει χαθεί η ελπίδα...(οι φωτογραφίες είναι από την έξοδο του Φαραγγιού του Ασωπού και του Μονοπατιού των Σιδηροδρομικών)