«Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να αλλάξω το σύστημα, άρχισα να αγωνίζομαι να μην με αλλάξει αυτό. Αγωνίζομαι να μείνω άνθρωπος. Και αυτό είναι η κορυφαία πολιτική μάχη. Να μπορείς να αποφύγεις τη βαρβαρότητα αυτής της εποχής. Να μπορείς να παραμείνεις άνθρωπος με τρυφερότητα. Με το δικό σου βλέμμα...» Χρόνης Μίσσιος

23/10/09

Η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65
μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού
θα καταστρέψει γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας

Οκτώβρης 2009

Στα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία προστίθεται και η έλλειψη πολιτικής για τη γη. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι και η παράδοση, με μεγάλη ευκολία, για άλλες χρήσεις, χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, του κάμπου του Σπερχειού, στην προκειμένη για την χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65. Τα στρέμματα αυτά βρίσκονται εντός αρδευτικών εκτάσεων, με έργα υποδομής που έγιναν με μεγάλο κόστος. Έργα αποστραγγιστικά, αγροτικής οδοποιίας, αρδευτικά, αναδασμού κλπ. Ουσιαστικά είναι πολλές φορές «πληρωμένες» οι συγκεκριμένες εκτάσεις από τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει κατ' αρχήν την αναγκαιότητα της προστασίας της γεωργικής γης και έχει θεσπίσει σχετική συνταγματική διάταξη, για την οποία υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την απόφαση 3698/2000 (Τμήμα Ε´) του ΣτΕ: «... φυσικό περιβάλλον εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24, παρ. 1, του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείρισις είναι ουσιώδης όρος της βιωσίμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατον βάσιν του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. Υπό την έννοια δε αυτήν η Agenda 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισίν της και συνιστά την ανάκτησίν της. Ταύτα ισχύουν κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί κατ' εξοχήν της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η κατ' αρχήν διατήρηση και προστασία είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη…»

Δυστυχώς είναι αργά να εξετάσουμε συνολικά την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης χάραξης του Ε65 και το αν θα ωφελούσε περισσότερο να μείνει εκτός η Φθιώτιδα. Εκφράσαμε όμως τις ενστάσεις και τις ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χάραξη στην κοιλάδα του Σπερχειού και προτείναμε να εξεταστεί και να μελετηθεί η λύση της χάραξης του αυτοκινητόδρομου βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες, κάτι που σίγουρα θα μειώσει το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των απαλλοτριώσεων. Βλέπουμε όμως, ότι ενώ είναι απαραίτητο να διερευνηθούν από την ελληνική διοίκηση σενάρια εναλλακτικών λύσεων χάραξης -από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν-, «δεν ίδρωσε το αυτί» κανενός…

Σημειώνουμε ότι μία από τις μεγαλύτερες “μάχες” του 21ου αιώνα θα δοθεί για τη διατροφή. Η διατροφή προβλέπεται ότι θα μεταβληθεί σε μαύρο χρυσό τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 η παραγωγή των διατροφικών ειδών πρέπει να διπλασιαστεί, για να ικανοποιηθεί η παγκόσμια ζήτηση. Σ' αυτόν τον αγώνα πρέπει τα υπεύθυνα κράτη να διαμορφώσουν ανάλογη πολιτική γης και γόνιμων εδαφών. Η βίαιη βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταστρέψει και απαξιώσει σημαντικές παραγωγικές εκτάσεις εύφορων χωραφιών. Η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή ερημοποίηση, λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων, θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές εκτάσεις.

Με λίγα λόγια οι πρακτικές της καταστροφής γόνιμων γαιών, όπως η κοιλάδα του Σπερχειού, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η γη είναι ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και βλέπουμε ότι κάθε φορά που το αγγίζουμε χωρίς τη δέουσα συνειδητότητα, αποβαίνει μοιραίο. Εμείς, πηγαίνοντας ενάντια στις προβλέψεις και τις επιταγές των καιρών, απαλλοτριώνουμε τη γη μας για χάρη του τσιμέντου και των αυτοκινητοδρόμων και απαξιώνουμε τα προϊόντα μας. Ως πότε οι αρμόδιοι θα σφυρίζουν αδιάφορα;

Επιπλέον, όλοι γνωρίζουν ότι τόσο η Κοιλάδα του Σπερχειού όσο και η περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 ως περιοχές «κοινοτικού ενδιαφέροντος» (GR2440002) και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας» (GR2440005) αντίστοιχα. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό και να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα. Στην όλη διαδικασία διερεύνησης των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον του συγκεκριμένου έργου, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από την διοίκηση η τήρηση των συγκεκριμένων διατάξεων του άρθρου 6 της κοινοτικής οδηγίας 92/43, που αφορά στην «αξιολόγηση των επιπτώσεων των έργων υποδομής στις περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος του δικτύου Natura 2000».

Η Κοιλάδα του Σπερχειού και ο ίδιος ο Σπερχειός είναι μια παραγωγικότατη περιοχή, ένα σπάνιο οικοσύστημα, ανεκτίμητο δώρο της φύσης και μια πηγή πλούτου που αιώνες τώρα δίνει εισόδημα στους αγρότες της περιοχής και ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο και το κατακεφαλή ΑΕΠ των κατοίκων, πάνω από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοούν όσοι έχουν την ευθύνη του έργου. Διαφορετικά τα μεγάλα λόγια για "αειφορία", "πράσινες πολιτικές", “πράσινη οικονομία” και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι χωρίς περιεχόμενο...

Θυμίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (ΔΕΚ) εξέδωσε απόφαση με την οποία αναφέρει ότι τέτοια μεγάλα έργα πρέπει να μελετώνται επαρκώς και να κατασκευάζονται εκτός Προστατευόμενων Περιοχών. Ανάλογη ήταν και η απόφαση του ΔΕΚ που αφορούσε την Ιονία Οδό στην περιοχή του Καϊάφα στην Ηλεία.

Κλείνοντας, θα πρέπει να δούμε την Λαμία μετά από είκοσι, τριάντα και πενήντα χρόνια με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 να αγγίζει κυριολεκτικά την πόλη στο νότιο τμήμα της. Ένα θέμα ακόμα που δεν έχει δει ο εμπορικός κόσμος της Λαμίας είναι αυτό της λειτουργίας του «ΣΕΙΡΙΟ» στον κόμβο του Σ.Σ.Λιανοκλαδίου, όπως προβλέπεται από την Σύμβαση Παραχώρησης του Έργου. Τμήμα της αγοράς της Λαμίας θα μεταφερθεί στο σταθμό αυτόν, που θα λειτουργεί ως ένα MALL με αντιπροσωπείες και άλλα καταστήματα.

Στέφανος Σταμέλλος
Μέλος των Οικολόγων Πράσινων
http://e65-sperxeios.blogspot.com

22/10/09

Ερώτηση
του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων για τον Ε65

Η χάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65
μέσα στην κοιλάδα του Σπερχειού θα καταστρέψει
γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας


Άρχισε να κατασκευάζεται το νότιο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65, που διέρχεται από την Κοιλάδα του Σπερχειού και τον ποταμό Σπερχειό στο Νομό Φθιώτιδας. Μια από τις πρώτες αρνητικές συνέπειες είναι η εξελισσόμενη κοπή δέντρων στο παραποτάμιο δάσος στο ύψος της Αλαμάνας ενώ παρατηρούνται και σοβαρές απώλειες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Τόσο η Κοιλάδα του Σπερχειού όσο και η περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 ως περιοχή «κοινοτικού ενδιαφέροντος» (GR2440002) και «Ζώνη Ειδικής Προστασίας»(GR2440005) αντίστοιχα και είναι μια παραγωγικότατη πηγή, ένα σπάνιο οικοσύστημα και μια πηγή πλούτου, καθώς περιβάλλεται από και τροφοδοτεί παραγωγικές αγροτικές εκτάσεις.

Το γενικότερο έλλειμμα πολιτικής για τη γη που διαπιστώνεται στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση σε άλλες χρήσεις χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Σημειώνεται δε ότι στην Ελλάδα η διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη.

Ερωτάται:
- Με δεδομένο ότι το έργο πλήττει δύο περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων η μία είναι και ΖΕΠ, έχει ενημερωθεί η Ε.Ε. ότι η ελληνική διοίκηση αγνόησε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 6 της κοινοτικής οδηγίας 92/43, διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή;
- Με βάση την αρχή της εναλλακτικότητας, έχουν διερευνηθεί από την ελληνική διοίκηση σενάρια εναλλακτικών λύσεων χάραξης όπως λ.χ. της βόρειας παράκαμψης της πόλης της Λαμίας για την κατασκευή του έργου;
- Είναι τα έργα συμβατά με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και νομοθεσίες σχετικά με τη διαχείριση και την πιθανή υποβάθμιση γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας;

13/8/09

Αντιφατικές οι απόψεις του κ Ευθυμιόπουλου
σχετικά με τον Σπερχειό, τα έργα ΟΣΕ και τον Ε-65

Αντιγραφή απο το lamianews.blogspot.com

Διορθώνοντας τη φύση. Παρεμβάσεις αρμοδιότητας εισαγγελέα στον Σπερχειό και τον Ξεριά

του Ηλία Ευθυμιόπουλου (πρώην υφυπουργός)

Στην Εθνική Οδό Αθηνών- Λαμίας και στο ύψος της Ανθήλης, ο Σπερχειός συναντά τον αυτοκινητόδρομο ή μάλλον ο δεύτερος συναντά τον πρώτο. Μερικές εκατοντάδες μέτρα δυτικότερα, μεγαλοπρεπείς πινακίδες μάς πληροφορούν για τον πλουσιότατο προϋπολογισμό που διαθέτει το κράτος με τη συγχρηματοδότηση της Ευρ. Επιτροπής για τη «διευθέτηση» της κοίτης του ποταμού, που είχε την ατυχία να εκβάλλει σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη ημιαγροτική, ημιβιομηχανική περιοχή με συχνά, είναι αλήθεια, πλημμυρικά φαινόμενα και μάλιστα εντεινόμενα τις τελευταίες δεκαετίες. Αντί, λοιπόν, οι αρμόδιοι να κάτσουν και να σκεφτούν πάνω στις αιτίες, αποφάσισαν να παρέμβουν στα συμπτώματα: τα γνωστά αντιπλημμυρικά έργα, με απίθανους όγκους εκσκαφών, με χιλιάδες τόνους μπετόν, με ευθυγράμμιση της ροής των υδάτων, με αποψίλωση της παραποτάμιας χλωρίδας, με προσαρμογή της φύσης στα μέτρα του ανθρώπου. Και όλα αυτά 2-3 χιλιόμετρα από το σύστημα των εκβολών, ένα από τα παραγωγικότερα και πολυτιμότερα από την άποψη της ορνιθοπανίδας στην Ευρώπη...

...Βέβαια, ο Σπερχειός στα μεταπολεμικά χρόνια δεν είχε ποτέ καλύτερη μεταχείριση. Οι αγρότες ήθελαν το παρόχθιο δάσος για χωράφια, οι παραποτάμιοι δήμοι και κοινότητες τον ήθελαν σκουπιδότοπο ελλείψει σύγχρονων χωματερών, οι εργολάβοι τον ήθελαν για την απόρριψη μπάζων και την απόληψη αμμοχάλικου, αφού τόσο η απόρριψη όσο και η απόληψη είναι υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν από τους γενναιόδωρους θεούς που εποπτεύουν από ψηλά τον φθιωτικό κάμπο. Οι τελευταίοι, μάλιστα, λέγεται πως ενέκριναν προσφάτως ένα «προσωρινό» σχέδιο μεταφοράς οικοδομικών υλικών από την κοίτη παραπόταμου του Σπερχειού προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα εκσυγχρονισμού του ΟΣΕ (κοιλαδογέφυρες και μπετά) με ανταποδοτικά, και πάλι, αντιπλημμυρικά έργα και έργα οδοποιίας προς τον Δήμο της Υπάτης, στην επικράτεια του οποίου βρίσκεται η συμβολή των δύο ποταμών. Οι θεοί αγνοούσαν προφανώς ότι η περιοχή, ένα εκτεταμένο προσχωσιγενές πλατανόδασος, ανήκει στους βιοτόπους Νatura 2000 και δεν ενημέρωσαν ούτε τον δήμο ούτε την εποπτεύουσα νομαρχία για τις καταστροφές και τις ασυμβίβαστες χρήσεις. Γι΄ αυτούς ο παραπόταμος δεν ήταν παρά ένας «Ξεριάς», ένα άγριο και ατίθασο ρέμα που μόνο πέτρες κατέβαζε και χαλίκια απειλώντας τα κατάντη.

Σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, για τις ασχήμιες αυτές θα παρενέβαιναν αυτεπαγγέλτως οι δικαστικές αρχές, αφού παραβιάζονται όχι μόνο οι εθνικοί νόμοι αλλά και το κοινοτικό δίκαιο και οι αρχές του Συντάγματος (θα θυμούνται βέβαια οι αναγνώστες τις κορόνες στη Βουλή για την αειφορία, το άρθρο 24 και τα ηχηρά παρόμοια). Σε οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο κράτος, οι τοπικοί «φτωχοδήμαρχοι» θα ήταν τώρα στη φυλακή και οι συνεργάτες τους (ΟΣΕ) θα εξαναγκάζονταν να πληρώσουν πρόστιμο ίσο με το κόστος της αποκατάστασης του οικοσυστήματος στην ίδια ή και καλύτερη της προτέρας κατάσταση. Αντ΄ αυτού οι πρώτοι τυγχάνουν μονίμως ασυλίας και οι δεύτεροι καυχώνται ότι την «έβγαλαν σχεδόν τζάμπα», αφού κατάφεραν να πείσουν τους ιθαγενείς να τους πουλήσουν το βιος τους (τη φύση) για καθρεφτάκια.

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πολύ βαθύτερο και πηγαίνει πολύ μακρύτερα από τις δομές και τους νόμους. Έχει να κάνει με τα σύνδρομα της υπανάπτυξης απ΄ τα οποία- παρά τα διαδοχικά πακέτα ΚΠΣ- δεν είναι εύκολο να απαλλαγούμε. Για την πλειονότητα των συμπολιτών μας η φύση δεν είναι παρά ένας σκουπιδότοπος, το πίσω μέρος μιας βιτρίνας εκσυγχρονισμού, το αναξιοποίητο κομμάτι του εθνικού χώρου που αποκτά υπόσταση μόνο όταν γίνει οικόπεδο και ιδιοκτησία. Η φύση, ακόμα εχθρική, είναι άδικη και προφανώς λάθος σχεδιασμένη. Εμείς οφείλουμε να τη διορθώσουμε. Μπορούμε, για παράδειγμα, να καταργήσουμε 10 περίπου χιλιόμετρα από τον άλλοτε ημίθεο Αχελώο- από τη Μεσοχώρα ώς τη Συκιά- και να τα αντικαταστήσουμε με μια σήραγγα προτού τα νερά του ποταμού εκτραπούν στην αδηφάγο Θεσσαλία. Το ερώτημα δεν είναι προφανώς πολιτικό (ο διάλογος έχει εξαντληθεί) αλλά ηθικό.
Και δεν μπορεί να απαντηθεί πριν τα όνειρα λάβουνε εκδίκηση.
(το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημ. "Τα Νέα)

Eπίσης αντιγράφουμε τα σχόλια αναγνώστη του lamianews.blogspot.com

Πολύ καλές οι επισημάνσεις του κ Ευθυμιόπουλου. Δεν αναφέρει τίποτα όμως για τον Ε-65 και για την πολλαπλάσια επιβάρυνση του Σπερχειού και της κοιλάδας από την κατασκευή του. Με την υπάρχουσα χάραξη ο αυτοκινητόδρομος Ε-65 θα περάσει πέντε φορές με γέφυρες το ποτάμι. Θα διασχίσει φυσικά μέχρι το Σταυρό τον παραγωγικότατο κάμπο και θα διώξει όλη την πτηνοπανίδα καταστρέφοντας την άγρια ζωή στην περιοχή. Σημαντικό επίσης που θα περάσει στα "πόδια" της Λαμίας με άγνωστες επιπτώσεις σε ρύπους, θορύβους και ό,τι άλλο μπορεί κανείς να σκεφτεί μετά από 10, 20, 50 χρόνια. Όπως δεν έχουν επίσης υπολογίσει τη μεταφορά της εμπορικής δραστηριότητας της Λαμίας και των γύρω χωριων στο ΣΕΙΡΙΟ του Σ Σ Λιανοκλαδίου (να σκεφτείτε πως ο κ δήμαρχος διεκδικεί και δεύτερο ΣΕΙΡΙΟ στις Θερμοπύλες... για να αδειάσει η Λαμία εντελώς, όλοι να ψωνίζουν από τα πολυκαταστήματα των ΣΕΙΡΙΟ).

Όλα αυτά για κάποια συμφέροντα (από τις ίδιες τις κατασκευαστικές εταιρείες μέχρι τους μικρούς ιδιοκτήτες γης που περιμένουν τις απαλοτριώσεις και κάποιες φρούδες ελπίδες για εφήμερες αποδόσεις), στα οποία δεν ξέρουμε πώς εμπλέκονται διάφορες μελετητικές εταιρείες, όπως και οι μεγάλες ΜΚΟ (WWF, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ, ΚΑΛΛΙΣΤΩ, ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ) που δεν ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό καθόλου. Λες και η περιοχή NATURA του Σπερχειού και της κοιλάδας δεν είναι σοβαρή υπόθεση.

Το ερώτημά μας είναι: μελετήθηκε εναλλακτική λύση να περάσει ο Ε-65; Γιατί δεν μελετήθηκε η λύση της βόρειας παράκαμψης της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες που και λιγότερο κόστος κατασκευής θα έχει και μηδαμινές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη Λαμία. Αλλά και μια τελευταία ερώτηση. Τί έχει να κερδίσει η Λαμία και η Φθιώτιδα από την διέλευση του Ε-65 από τον κάμπο του Σπερχειού; Τί έχει να χάσει αν γίνει βόρεια της πόλης, ας πούμε στο ύψος της Αγίας Παρασκευής; Τι λέει για όλα αυτά ο κ Ευθυμιόπουλος;

25/4/09

Για τα τριάκοντα αργύρια του Ε65, πολιτικές εξαγοράς

Διαβάζουμε στα τοπικά ΜΜΕ ότι, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΔΙΠΕ Ηλία Ευθυμιόπουλο, οι δήμοι και οι νομαρχίες που θωρούν ότι θίγονται από τα έργα του Ε65, μπορούν να δικεκδικήσουν χρήματα από την κατασκευάστρια εταιρεία για την αποκατάσταση των ζημιών που θα υποστούν.

Το ερώτημα και προς τον κ Ευθυμιόπουλο, που ακούγεται ότι το ΔΙΠΕ έχει πάρει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε65 στην περιοχή του κάμπου του Σπερχειού, είναι: πώς αποτιμάται το περιβαλλοντικό κόστος του δήμου της Λαμίας; Πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει το μέγεθος της ζημιάς σε βάθος χρόνου ενός έργου που προβλέπεται να καταστρέψει ένα μεγάλο τμήμα παραγωγικού εδάφους, να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στο ίδιο το ποτάμι, στην πανίδα της περιοχής και ιδιαίτερα στην πτηνοπανίδα, που προβλέπεται να ανατρέψει την υδρολογική συμπεριφορά της περιοχής, που προβλέπεται να αλλάξει το τοπίο σε σχέση και με την ρύπανση στο νότιο τμήμα της πόλης, το θόρυβο και τους αέριους ρύπους. Τί κόστος αποκατάστασης μπορεί κανείς να διεκδικήσει;

6/3/09

Η χάραξη του Ε65 μέσα στον κάμπο του Σπερχειού
θα καταστρέψει χιλιάδες στρέμματα αγροτικής γης
υψηλής παραγωγικότητας .

Στα προβλήματα που έχει η ελληνική γεωργία προστίθεται και το έλλειμμα πολιτικής για τη γη. Αποτέλεσμα αυτής της έλλειψης είναι και η με τόση ευκολία παράδοση σε άλλες χρήσεις χιλιάδες στρέμματα καλής γεωργικής γης στον κάμπο του Σπερχειού.

Τα στρέμματα αυτά βρίσκονται εντός αρδευτικών εκτάσεων με έργα υποδομής που έγιναν με μεγάλο κόστος, έργα αποστραγγιστικά, αγροτικής οδοποιίας, αρδευτικά, αναδασμού κλπ. Ουσιαστικά είναι πολλές φορές αγορασμένα από όλους τους Έλληνες φορολογούμενους.

Η πολιτεία έχει αναγνωρίσει κατ' αρχήν την αναγκαιότητα της προστασίας της γεωργικής γης και έχει θεσπίσει σχετική συνταγματική διάταξη, για την οποία υπάρχει και σχετική νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Σύμφωνα με την απόφαση 3698/2000 (Τμήμα Ε´) του ΣτΕ,

«... φυσικό περιβάλλον εμπίπτον στην προστασία του άρθρου 24, παρ. 1, του Συντάγματος αποτελούν όχι μόνο τα φυσικά οικοσυστήματα αλλά και τα τεχνητά, ιδίως δε η γεωργική γη, της οποίας η διατήρηση και ορθή διαχείρισις είναι ουσιώδης όρος της βιωσίμου αναπτύξεως, ως αποτελούσα την αναντικατάστατον βάσιν του ανθρωπογενούς παραγωγικού συστήματος. Υπό την έννοια δε αυτήν η Agenda 21 επιβάλλει την καταγραφήν και συστηματικήν διαχείρισιν της γεωργικής γης, απαγορεύει την υποβάθμισίν της και συνιστά την ανάκτησίν της. Ταύτα ισχύουν κατά μείζονα λόγον προκειμένου περί κατ' εξοχήν της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, της οποίας η κατ' αρχήν διατήρηση και προστασία είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη…»

Φαίνεται λοιπόν πόσο επιβεβλημένη είναι η μελέτη εναλλακτικής χάραξης του Ε65. Εμείς προτείνουμε την διέλευση του αυτοκινητόδρομου βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες. Είναι πολύ δύσκολο να μελετηθεί αυτή η λύση;;

23/2/09

Η λαθεμένη πρακτική της καταστροφής γόνιμων γαιών


Μία από τις μεγαλύτερες μάχες του 21ου αιώνα θα είναι εκείνη της διατροφής. Η διατροφή μπορεί να καταστεί ο μαύρος χρυσός του μέλλοντος. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 η παραγωγή των διατροφικών ειδών πρέπει να διπλασιαστεί για να ικανοποιήσει την παγκόσμια ζήτηση. Σ' αυτόν τον αγώνα πρέπει τα υπεύθυνα κράτη να διαμορφώσουν ανάλογη πολιτική γης και γόνιμων εδαφών.

Η βίαιη βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών έχουν καταστρέψει και απαξιώσει σημαντικές παραγωγικές εκτάσεις χωραφιών. Η κλιματική αλλαγή και η σταδιακή ερημοποίηση λόγω της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων, θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις παραγωγικές εκτάσεις.

Με λίγα λόγια οι πρακτικές της καταστροφής γόνιμων γαιών, όπως η κοιλάδα του Σπερχειού, είναι σε λάθος κατεύθυνση. Η γη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και το να αγγίξεις ένα τέτοιο σύμβολο, μπορεί να έχει άσχημη κατάληξη.


Εμείς, αντίθετα με τις προβλέψεις και τις επιταγές των καιρών, απαλλοτριώνουμε τη γη μας για χάρη του τσιμέντου και των αυτοκινητοδρόμων, απαξιώνουμε τα προϊόντα μας και σφυρίζουμε αδιάφορα.

Σ.Σ.

Η χάραξη του Ε65 και η κοιλάδα του Σπερχειού


Παρουσιάστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της Λαμίας η πρόταση της εταιρείας, στην οποία έχει παραχωρηθεί το έργο, για τη νέα χάραξη του Ε65. Μ' αυτή την αφορμή άνοιξε η συζήτηση για την υπόθεση του νέου αυτοκινητόδρομου.

Όλοι γνωρίζουν ότι η Κοιλάδα του Σπερχειού είναι ενταγμένη στο Δίκτυο NATURA 2000 ως Προστατευόμενη Περιοχή. Αυτό πρέπει να γίνει σεβαστό και να ληφθούν αντίστοιχα μέτρα. Η Κοιλάδα του Σπερχειού και ο ίδιος ο Σπερχειός είναι μια παραγωγικότατη πηγή, ένα σπάνιο οικοσύστημα, ανεκτίμητο δώρο της φύσης και μια πηγή πλούτου που δίνει εισόδημα, αιώνες τώρα, στους αγρότες της περιοχής και ανεβάζει το βιοτικό επίπεδο και το κατακεφαλή ΑΕΠ των κατοίκων πάνω από το πανελλαδικό μέσο όρο. Αυτό δεν πρέπει να τον αγνοούν όσοι έχουν την ευθύνη του έργου. Διαφορετικά τα μεγάλα λόγια για "αειφορία", "πράσινες πολιτικές" και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος είναι χωρίς περιεχόμενο...

Η νέα πρόταση για την χάραξη του Ε65, όπως παρουσιάστηκε, δεν λαμβάνει αυτά υπόψη της και συνεχίζει, στην ουσία, να απαξιώνει την κοιλάδα και να υποβαθμίζει την προστατευόμενη περιοχή οικολογικά - περιβαλλοντικά. Θα πρέπει να δούμε την Λαμία μετά από είκοσι, τριάντα και πενήντα χρόνια με τον ευρωπαικό αυτοκινητόδρομο να αγγίζει κυριολεκτικά την πόλη στο νότιο τμήμα της.

Εμείς θυμίζουμε ότι το Ευρωπαικό Δικαστήριο (ΔΕΚ) πρόσφατα εξέδωσε απόφαση με την οποία αναφέρει ότι τέτοια έργα πρέπει να μελετώνται επαρκώς και να κατασκευάζονται εκτός Προστατευόμενων Περιοχών. Ανάλογη ήταν η απόφαση του ΔΕΚ που αφορούσε την Ιονία Οδό στην περιοχή του Καϊάφα στην Ηλεία.

Δυστυχώς είναι αργά να εξετάσουμε συνολικά την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης χάραξης του Ε65 και αν θα μπορούσε να αφήνει εκτός τη Φθιώτιδα. Εκφράζουμε όμως τις ενστάσεις και τις ανησυχίες μας σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη χάραξη στην κοιλάδα του Σπερχειού και προτείνουμε να εξεταστεί και να μελετηθεί η λύση της χάραξης του αυτοκινητόδρομου βόρεια της Λαμίας με σήραγγες και κοιλαδογέφυρες. Σίγουρα θα μειωθεί το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος των απαλλοτριώσεων...